/ oktoober 14, 2020

Jõgeva Spordikeskus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke “Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine”.

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimisel, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn.

Kuna tegemist ehitustööga, siis pakkujal peab olema Majandustegevuse Registris registreering tegevusala „Ehitamine” tegevusala liik: „üldehituslik ehitamine”.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Pakkuja peab olema enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Kui pakkuja ei ole seda teinud, jätab hankija tema pakkumuse läbi vaatamata (RHS § 77 lg 4 p 10, § 111 lg 6 p 1 ja lg 7).

Objektiga saab tutvuda E-R 9:00-17:00, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn kontakteerudes eelnevalt Jõgeva Sprordikeskuse juhataja Priit Toruga, tel. 5531 5590, e-post. priit@jogevasport.ee.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 30.10.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: priit@jogevasport.ee  märksõnaga „Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine”. 

Jaga uudist