Jõgeva Spordikeskus tänab tunnustuse eest!

Lugupeetud keskuste juhid ja piirkonna spordiliitude juhid

Eilsel täitevkomitee istungil kinnitati taristu komisjoni ettepanekul nende multifunktsionaalsete keskuste nimed, kes saavad oma maja fassaadil kasutada silti, mõõdud 21 x 30 cm (lisatud pilt), „Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordikeskus.“

Esialgses nimekirjas on 18 keskust üle Eesti. Keskused saavad seda silti kasutada 10 aastat ja nimekirja ümber vaatamine toimub komisjoni poolt 2019 aasta sügisel.

Siltide kättesaamiseks ja võimalike ürituste organiseerimiseks palun keskuste juhtide ühendust võtta EOK turundusjuht Margus Kiivriga, margus@eok.ee või 5664 1068.

Õnnitlused veelkord kõigile, teid on märgatud ning teie töö on toonud teile tunnustuse.

Siim Sukles
Peasekretär 
+372 503 4978

Eesti Olümpiakomitee 
Pärnu mnt 102 c, 11312 Tallinn
www.eok.ee, Facebook

Eesti Olümpiakomitee missiooniks spordi katusorganisatsioonina on tippspordi arendamine, 
noortespordi kandepinna laiendamine ja liikumisharrastuse edendamine, järgides ausa mängu reegleid.

EESTI OLÜMPIAKOMITEE TÄITEVKOMITEE

KOOSOLEK 2017-03

Tallinn 20. september 2017.a

Päevakorrapunkt 2

Maakondade multifunktsionaalsete keskuste tunnustamise otsustamine

Mais 2017 küsisime maakondlikelt spordiliitudelt maakonnas paiknevate multifunktsionaalsete spordikeskuste nimekirja. Nõudmised keskustele olid multifunktsionaalsus, puuetega inimeste juurdepääs, loodussõbralik toimimine. Kasuks tulid majutuse ja muude teenuste võimalused.

13.septembril vaatas EOK taristukomisjon nimekirja läbi ning tegi ettepaneku kinnitada alljärgnevad keskused järgnevatel tingimustel:
1. Tegevus on multifunktsionaalne 
2. Keskus saab fassaadil kasutada tunnust „Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordikeskus.“
2. Tunnustus antakse 10 aastaks, nimekiri vaadatakse komisjoni poolt üle sügis 2019.a.
3. Keskuse andmed peavad olema spordiregistris (www.spordiregister.ee)

JÕGEVAMAA
Multifunktsionaalne keskus
• Spordikeskus Virtus (spordihoone, staadion, terviserajad, tennisevaljakud) Aia 40, Jõgeva linn, Priit Toru, priit@jogevasport.ee, 53315590
• Põltsamaa (Felixhall, Kuningamäe terviserajad, väike ujula, tennise väljak, välisväljakud) Lille 2, Põltsamaa linn, Margus Metsma, sport@poltsamaa.ee, 5063912

Jõgeva Spordikeskus tänab tunnustuse eest!

 

Jõgeva Spordikeskus - Aadress Aia 40, 48304 Jõgeva, E-post info@jogevasport.ee, Tel 772 1922
© 2009 - Digimarket.ee