VIII Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnavõistlus vabamaadluses! JUHEND

 

 

AEG JA KOHT Võistlused toimuvad 28. jaanuar – 29. jaanuar 2017. a Jõgeva Spordikeskuses, Jõgeva Aia 40. Võistlejate kaalumine 28. jaanuar kell 10.00-10.30.

 

28. jaanuar kehaliste katsete algus kell 11.30

29. jaanuar maadluse algus kell 10.00

 

EESMÄRK Populariseerida Eestimaale palju kuulsust toonud spordiala. Mitmekesistada sportlaste võistluskalendrit. Innustada noorsportlasi aktiivsemalt tegelema üldkehalise ettevalmistusega.

 

OSALEJAD Võistlusest saavad osa võtta noormehed, kes on sündinud 2000.-2002. aastal ja neiud, kes on sündinud 2000.-2005. aastal. Naiste absoluutkaal vanusepiiranguta. Meeste absoluutkaal kutsetega. Nooremad võistlevad treeneri ja lapsevanema eriloal.

 

VÕISTLUSSÜSTEEM Võistlus toimub kahes osas. Esimesel päeval viiakse läbi kehalised katsed, kus sportlastel tuleb:

 1. sooritada rippes käte kõverdusi kordade peale, üks katse

 2. paigalt kaugushüpe, kolm katset

 3. sooritada kiirusele maadlusharjutus „ sillas jooksmine ringis“ 3 paremale, 3 vasakule, peaasend fikseeritud.

 4. nelja joone jooks

 5. nukuheide – noormeestel kehakaaludes -32 kg kuni -50 kg nupuheide, -54 kg kuni absoluutkaal ülerinna heide. Tütarlaste kaalukategooriates teevad kõik nupuheite v.a. naiste absoluutkaal. Tehakse 10 sooritust aja peale. Ülerinna heite sooritamisel peab käte haare olema seotud ümber heitekoti kuni heite lõpetamiseni.

Paremus kehalistes katsetes selgitatakse iga kehakaalu siseselt. Iga ala võitja saab 30 punkti, teine koht 27, kolmas 25, neljas 23, viies 22, kuues 21, seitsmes 20 jne. punkti. Parimaks osutub enam punkte kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral on parim sillaringides edukam, teisena lõuatõmbamises ja kolmandana nukuheites edukam. Üldkehalise katsete võitja oma kaalukategoorias saab 30 punkti, teise koha omanik 27, kolmanda koha omanik 25, neljanda koha omanik 23, viienda koha omanik 22 jne. punkti.

Maadlusturniiril paigutatakse võistlejad vastavalt kehaliste katsete tulemustele.

 

VÕISTLUSKAALUD Noormehed võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates: -32kg; -35kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -54kg; -58kg; -63kg; -69kg; -76kg; -85kg ja absoluutkaal (noormehed), täiskasvanute absoluutkaalu (võistlejate osalemine toimub kutsete alusel).

Neiud võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates: -33kg; -37kg; -44kg; -52kg ja absoluutkaal (.

 

AUTASUSTAMINE Iga kehakaalu kolme paremat maadluses autasustatakse medali ja meenega. Kehaliste katsete iga kehakaalu kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga.

 

KORRALDAJAD Võistluse korraldab Maaspordikeskus koostöös Maalehe, maadlusklubiga Järvamaa Matimehed ja Jõgeva Spordikeskusega.

 

MAJANDAMINE Võistluse läbiviimisega seotud kulud kannavad korraldajad ning võistluse toetajad. Osalejatel osavõtumaks 7 eurot, mis sisaldab kahte toidukorda (soe supp).

 

EELREGISTREERIMINE Eelregistreerimine, kus on ära märgitud majutuse vajadus, võistlejate, treenerite ja kohtunike arv, tuleb teostada hiljemalt 22. jaanuariks aadressil toomas@maaspordikeskus.ee
 

 

MUUD Võistluste protokollid pannakse üles Maaspordikeskuse kodulehel www.maaspordikeskus.ee. Täiendavat informatsiooni võistluse korralduse kohta saab telefonil ja meilitsi. Kõik võistlusega seotud küsimused lahendab võistluspaigas kohtunikekogu koos korraldajatega.

 

Majutuse info: http://www.jogevasport.ee/

 

 

Võistluse korraldustoimkonna nimel

Mati Sadam

5250582

mati.sadam@mail.ee

 

Jaak Tammik

58145847

jaak@maaspordikeskus.ee

 

 

TEGEVUSKAVA

 

Laupäev, 28. jaanuar 2017

10.00-10.30 Kaalumine

11.00 Treenerite ja esindajate koosolek

  1. Kehaliste katsete algus:

rippes käte kõverdamine

paigalt kaugus

joone jooks

Lõunasöök

Kehalised katsed jätkuvad:

nukuheide

„sillas jooksmine ringis“

Kätelkäimise võistlus (iga maadlusklubi paneb välja ühe kätelkäija)

Sporditemaatiline viktoriin

Kehaliste katsete võitjate autasustamine

 

 

Pühapäev, 29. jaanuar 2017

10.00- maadluse algus

Finaalid

Maadlusturniiri võitja autasustamine ning pildistamine

 

 

Kõik protokollid avalikustatakse Maaspordikeskuse kodulehel

 

The 8th freestyle wrestling tournament of Maaleht and Maaspordikeskus

 

INVITATION

 

TIME AND PLACE The tournament takes place on January 28-29, 2017 in the Jõgeva Sport Center in Jõgeva, Aia 40. The weigh-in of the athletes takes place in the same location on January 28, 2017 at 10.00 - 10.30 a.m.

On January 28, the beginning of general physical try-outs at 11:30 a.m

On January 29, the beginning of wresting at 10 a.m

 

PURPOSE To popularise the event that has brought much fame to Estonia; to add variety to the athlete’s tournament schedules; to inspire young athletes to be more active in doing general physical preparation.

 

PARTICIPANTS Boys who have been born between the years 2000 and 2002 and girls who have been born between 2000 and 2005 can take part in the tournament. There is no age limitations to girl’s maximum weight category. Men’s maximum weight category by invitations only.

Men Athletes who are younger than that can participate on a special permission of their coach and parent.

 

STRUCTURE OF THE TOURNAMENT The tournament has two distinct parts. On the first day, the general physical try-outs are carried out; these include:

 1. Number of chin-ups the athlete can perform; one attempt

 2. Stationary long-jump; three attempts

 3. Circular backbends with a fixed head position (3 to the right, and 3 to the left)

 4. Interval sprint

 5. Throws with a wrestling dummy.

The ranking of the general physical try-outs is made within each weight category. The winner of each event gets 30 points, the second place gets 27 point, the third place gets 25 points, the fourth place gets 23 points, the fifth place gets 22 points etc. The winner of the weight category is whoever has scored the highest number of points. In case of equal results, the winner is whoever was better in circular backbends; secondly, better in chin-ups; thirdly in dummy throws. The winner of the general physical try-outs gets 30 points in their weight category; the second place gets 27 points; the third place gets 25 points; the fourth place gets 24 points; the fifth place gets 22 points, etc. The placement for the wrestling tournament is according to the results of the try-outs.

 

WEIGHT CATEGORIES For boys: -32kg; -35kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -54kg; -58kg; -63kg; -69kg; -76kg; -85kg and over 85 kg. For men’s: Men’s maximum weight category by invitations only.

For girls: -33kg; -37kg; -44kg; -52kg and over 52 kg.

 

AWARDS The three best in each category in both wrestling and physical try-outs are awarded with a medal/award and a diploma.

 

ORGANIZERS The tournament is organised by Maaspordikeskus in co-operation with Maaleht and wrestling club Järvamaa Matimehed..

 

FINANCIAL COSTS The costs of the organisation of the tournament are covered by the organisers and the sponsors. The participation fee of the tournament is 7 € per participant, which includes two lunches (soup).

 

REGISTRATION Registration with the number of participants, coaches and referees should be sent by January 22 to toomas@maaspordikeskus.ee .

 

ADDITIONAL INFORMATION The results of the tournament will be published in Maaleht. The results will also be published on the website www.maaspordikeskus.ee. Additional information about the tournament is available via telephone or e-mail. All the issues concerning the tournament will be settled at the venue by the referees together with the organisers.

 

 

On behalf of the organisers

Mati Sadam

+372 5250582

mati.sadam@mail.ee

 

Jaak Tammik

+372 58145847

jaak@maaspordikeskus.ee

 

 

SCHEDULE

 

Saturday, January 28, 2017

10.00-10.30 weigh-in

10.45-11.00 meeting for coaches and representatives

11.30-13.30 tryouts – chin-ups, interval run, stationary long-jump

13.00-15.00 lunch

15.00-17.00 tryouts – exercises with the dummy, circular backbends

17.00-17.15 handwalking race (each club has to have one participant)

17.15-17.45 sport-themed quiz

17.45-18.15 award ceremony; reception for the representatives, coaches and referees.

 

Sunday, January 29, 2017

10.00-13.00 wrestling

13.00-14.00 finals

14.30 awards ceremany and a photo shoot.

 

All results are published on the website www.maaspordikeskus.ee

 

Jõgeva Spordikeskus - Aadress Aia 40, 48304 Jõgeva, E-post info@jogevasport.ee, Tel 772 1922
© 2009 - Digimarket.ee